Απορρίμματα

 

Ο Δήμος Αμαρουσίου ήταν ο πρώτος Δήμος της χώρας που εφάρμοσε το ISO για πρώτη φορά το 1996 και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο 9001:1994 το 1999. Ακολούθως το 2002 πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο 9001:2000, ενώ επιθεωρήθηκε με επιτυχία για το ίδιο πρότυπο το 2006. Στη συνέχεια ο Δήμος εφάρμοσε παράλληλα με το παραπάνω σύστημα, το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS για το οποίο επιθεωρήθηκε και πιστοποιήθηκε, ως ο πρώτος Ελληνικός Δήμος που το εφάρμοσε, από το ΥΠΕΧΩΔΕ το 2006. Τέλος, ο Δήμος μας εφαρμόζει το Κοινό Πλαίσιο αξιολόγησης (CAF), το Ευρωπαϊκό πρότυπο μέτρησης της απόδοσης των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε., του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Δημόσια Διοίκηση, της Διακυβερνητικής Ευρωπαϊκής Μονάδας για τις Διοικητικές Καινοτομίες και του Ελληνικού Υπουργείου Εσωτερικών. Το 2003 έγινε η πρώτη πειραματική εφαρμογή σε Ελληνικό Δήμο στο Μαρούσι και το 2007 το Μαρούσι έγινε και πάλι ο πρώτος Δήμος στη χώρα που έχει εφαρμόσει για δεύτερη φορά το σύστημα μέτρησης ΚΠΑ.

Σήμερα ο Δήμος Αμαρουσίου συνεχίζει να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000 και του Κανονισμού 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMAS). Στόχος του είναι η ποιοτική βελτίωση και συνεχής αναβάθμιση όλων των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας, και συγκεκριμένα:
 

 •  Η τήρηση της πολιτικής ποιότητας του Οργανισμού 
 • Η τήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής του Οργανισμού
 • Ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η συνεχής βελτίωση των διεργασιών, που αφορούν τις παρεχόμενες από τον Οργανισμό υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος
 • Η κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2000 και του Κανονισμού EMAS
 • Η μέγιστη ικανοποίηση του πολίτη και η προστασία του περιβάλλοντος.
 • Υπηρεσία Καθαριότητας – Αποκομιδή
 • Το τμήμα Καθαριότητας καθημερινά αντιμετωπίζει και δίνει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών σε θέματα καθαριότητας καθώς και φροντίδας του περιβάλλοντος. Στην υπηρεσία λειτουργεί Γραφείο Μηχανογράφησης, όπου γίνεται συστηματική καταγραφή των αιτημάτων των Πολιτών και μετά την εκτέλεση της εργασίας ακολουθεί τηλεφωνικός ποιοτικός έλεγχος. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:
 • Αποκομιδή, οικιακών, νοσοκομειακών απορριμμάτων και προϊόντων ανακύκλωσης
 • Αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων και μπαζών
 • Συντήρηση, αντικατάσταση, πλύσιμο, μετακίνηση και προσθήκη κάδων απορριμμάτων
 • Οδοκαθαρισμός, πλύσιμο δρόμων και πλατειών.
 • Καθαρισμός σχαρών φρεατίων δικτύου ομβρίων.
 • Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων του Δήμου, καθώς και του προαυλίου χώρου των σχολείων
 • Συλλογή νεκρών ζώων
 • Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
 • Επιθεώρηση-αυτοψία καθαριότητας
 • Έλεγχος ποιότητας καθαριότητας

 

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, "Local Agenda 21"

 

Σε όλη την περιφέρεια του Δήμου Αμαρουσίου έχουν τοποθετηθεί περίπου 3000 πράσινοι πλαστικοί ή μεταλλικοί κάδοι για τη μηχανική αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων. Οι κάδοι είναι τοποθετημένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν τόσο τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της πόλης όσο και την Υπηρεσία συλλογής του Δήμου.
Τη συντήρηση και το πλύσιμο των κάδων αναλαμβάνει το προσωπικό της Υπηρεσίας αποκομιδής των οικιακών απορριμμάτων, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο Δήμος Αμαρουσίου διαθέτει στον εξοπλισμό του συνεργεία αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων και μπαζών με 3 φορτηγά, 3 φορτωτικά μηχανήματα και 5 ημιφορτηγά που φροντίζουν για την έγκαιρη απομάκρυνση τους. Το αρμόδιο τμήμα για την αποκομιδή των απορριμμάτων είναι το τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων.
Πώς μπορώ να πετάξω μπάζα;
Το τμήμα Καθαριότητας αναλαμβάνει την απομάκρυνση μπαζών. Τηλεφωνικά ενημερώνετε την υπηρεσία δίνοντας το όνομα, το τηλέφωνο και το ακριβές σημείο που θα αφήσετε τα μπάζα καθώς επίσης και τον αριθμό σακουλών.
Προσοχή!! Η υπηρεσία αναλαμβάνει την απομάκρυνση μπαζών μέχρι 15-20 σακούλες.

Μερικές οδηγίες για το πώς να πετάτε τα παραπάνω αντικείμενα:

 

 • Τοποθετείτε τα μπάζα πάντα μέσα σε ειδικές σακούλες μπαζών
 • Ποτέ μην αφήνετε τα μπάζα στο δρόμο παρεμποδίζοντας την διέλευση των οχημάτων.
 • Αφήνετε πάντα τα μπάζα στο πεζοδρόμιο με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνετε ανενόχλητη η διέλευση των πεζών.
 • Περισυλλογή των ογκωδών αντικειμένων
 • Το αρμόδιο τμήμα για την περισυλλογή των ογκωδών αντικειμένων είναι το τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων. Τηλεφωνικά μπορείτε να ενημερώνετε την υπηρεσία δίνοντας το όνομα, το τηλέφωνο και το ακριβές σημείο που θα αφήσετε τα αντικείμενα καθώς επίσης και την ποσότητα των αντικειμένων. Μερικές οδηγίες για το πώς να πετάτε τα παραπάνω αντικείμενα:
 • Πότε μην αφήνετε τα ογκώδη αντικείμενα στο δρόμο παρεμποδίζοντας την διέλευση των οχημάτων.
 • Αφήνετε πάντα τα αντικείμενα στο πεζοδρόμιο με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται ανενόχλητη η διέλευση των πεζών.

 

Νοσοκομειακά Απορρίμματα

 

Το τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων είναι αρμόδιο μόνο για την περισυλλογή των απορριμμάτων οικιακών τύπου του Νοσοκομείου. Η περισυλλογή των απορριμμάτων γίνεται από ειδικούς κάδους που βρίσκονται μέσα στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου. 

 

 

Απορρίμματα από Λαϊκές Αγορές

 

Το τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων είναι αρμόδιο για την καθαριότητα των δρόμων μετά το τέλος κάθε Λαϊκής Αγοράς. Για οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά την καθαριότητα του δρόμου μετά το κλείσιμο της Λαϊκής Αγοράς μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Καθαριότητας.

 

 

Οικιακά απορρίμματα 

 
Η αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων γίνεται καθημερινώς πλην Σαββάτου. Για οποιαδήποτε πρόβλημα απευθύνεστε στο τμήμα καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων. 

 

Ογκώδη απορρίμματα 

 
Η αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων γίνεται καθημερινά πλην Κυριακής. Για οποιοδήποτε πρόβλημα απευθύνεστε στο τμήμα καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων.

 

Πληροφορίες

 

Τμήμα Καθαριότητας

 

Διεύθυνση: Αγ. Αθανασίου 31, Τ.Κ. 15125 Μαρούσι.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: (210) 8023729 - 8026762