Δράσεις


Στις δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνονται:

• Δημιουργία Web portal
• Δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων
• Φυλλάδιο για ΟΤΑ με οδηγίες για τη διεύθυνση καθαριότητας
• Ανάλυση Εθνικής & κοινοτικής νομοθεσίας
• Ερωτηματολόγια ενημέρωσης για τους πολίτες
• Οδηγίες για θέματα ΔΣΑ
• Οδηγίες - συμβουλές για συγκεκριμένα θέματα (πχ. Περιόδους αιχμής)
• Εκστρατείες ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης
• Ημερίδες - ομιλίες σε τοπικό επίπεδο
• Ενημέρωση σε γειτονιές / δημοτικά διαμερίσματα
• Προώθηση εθελοντισμού για την καθαριότητα